Ceník

PŘEKLADY

Cena za překlad se účtuje podle počtu znaků v cílovém jazyce. Základní jednotkou je 1 normostrana, což je 1800 úhozů včetně mezer. Minimálně účtujeme 1 normostranu (NS).

angličtina
němčina
ruština
polština
ukrajinština
slovenština
španělština
francouzština
italština
od 250 Kč
od 250 Kč
od 250 Kč
od 250 Kč
od 250 Kč
od 250 Kč
od 250 Kč
od 250 Kč
od 250 Kč

•  ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
•  cena překladu se odvíjí dle počtu normovaných stran výsledného textu (1 normovaná strana (NS) = 1800 úhozů včetně mezer)
•  minimální rozsah účtovaného textu je 1 NS
•  běžný termín dodání jsou 4 pracovní dny, počítáme max. 5 normovaných stran na 1 pracovní den
•  expresní příplatky 0-50% dle dohody při zadání
•  soudní ověření překladu – příplatek 0-60% dle dohody
•  náročnější grafické zpracování – příplatek od 20%

TLUMOČENÍ

•  cena je uvedena za 8 hodin tlumočení
•  k ceně bude připočteno rovněž cestovné tlumočníka, popř. ubytování a stravné

Tlumočení konsekutivní  
angličtina
němčina
ostatní běžné jazyky
méně běžné jazyky
od 3 800 Kč
od 3 800 Kč
od 3 800 Kč
dle dohody
   
Tlumočení simultánní  
běžné jazyky
méně běžné jazyky
tlumočnická technika
od 9 900 Kč
dle dohody
dle dohody

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

korektura textu, který jsme nepřekládali
korektura českého jazyka
korektura rodilým mluvčím
notářské ověření dokumentu
přepis textu – čeština
kurýrní služba
expresní pošta EMS
až 80% z ceny překladu
80 Kč/NS
od 100 Kč/NS
70 Kč/ověřená strana
80 Kč/NS
v HK zdarma
135 Kč

OSTATNÍ MÉNĚ BĚŽNÉ JAZYKY

arabština
albánština
arménština
bulharština
dánština
estonština
finština
hebrejština
chorvatština
japonština
latina
litevština
lotyština
maďarština
mongolština
moldavština
nizozemština
norština
portugalština
rumunština
řečtina
slovinština
srbština
švédština
turečtina
550 Kč
450 Kč
490 Kč
430 Kč
390 Kč
650 Kč
390 Kč
550 Kč
390 Kč
990 Kč
400 Kč
450 Kč
500 Kč
390 Kč
450 Kč
430 Kč
390 Kč
490 Kč
350 Kč
390 Kč
450 Kč
390 Kč
390 Kč
550 Kč
650 Kč

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY

angličtina
němčina
ruština
polština
ukrajinština
slovenština
španělština
francouzština
italština
500 Kč*
500 Kč*
500 Kč*
500 Kč*
500 Kč*
500 Kč*
500 Kč*
500 Kč*
500 Kč*

*Tato cena platí pro 1 ověřenou stranu, od 2 ověřených stran výrazné slevy!

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.