Tlumočení

Spolupracujeme výhradně s osvědčenými tlumočníky, kteří se orientují v různých oborech a jsou vždy schopni podat profesionální výkon. Cena za tlumočení se odvíjí od jeho délky, místa a druhu.
 
Naši tlumočníci se na všechny druhy tlumočení důkladně připravují, proto je nezbytné dodat nám nejpozději 2 dny před zahájením tlumočení Vám dostupné podkladové materiály. Pokud žádné nemáte, pošlete nám alespoň odkaz na webové stránky firmy, jejíž problematika je předmětem tlumočení.

NABÍZÍME VÁM TLUMOČENÍ
  • konsekutivní běžné
  • konsekutivní konferenční
  • konsekutivní soudní tlumočení
  • simultánní kabinové
  • simultánní šušotáž
  • expresní tlumočení
  • konference na klíč
KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ
 
Při konsekutivním tlumočení řečník pronese několik vět, které tlumočník během krátké pauzy přetlumočí. Konsekutivní tlumočení trvá déle, než tlumočení simultánní, ale je levnější a většinou zde stačí jeden tlumočník.
 
Běžné
Běžné konsekutivní tlumočení probíhá v jednacích místnostech nebo přímo v terénu. Patří sem např. obchodní jednání či pracovní schůzky s menším počtem účastníků.
 
Konferenční
Konferenční konsekutivní tlumočení probíhá v sále, většinou s použitím mikrofonu. Patří sem např. přednášky, různé prezentační akce, výstavy na veletrzích nebo školení s větším počtem účastníků.
 
Soudní
Soudní konsekutivní tlumočení provádí tlumočník jmenovaný soudem. Patří sem např. tlumočení valných hromad, notářských zápisů, svateb.
 
SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ
 
Při simultánním tlumočení řečník hovoří bez přestávek. Tlumočník překládá řečený text a současně poslouchá text nový. Při simultánním tlumočení sedí tlumočníci v kabině (kabinové tlumočení pro více posluchačů) nebo vedle člověka, kterému tlumočí (šušotáž pro jednoho posluchače). Toto tlumočení je náročnější pro tlumočníka, a tudíž i dražší než tlumočení konsekutivní. Při simultánním tlumočení jsou navíc zapotřebí vždy dva tlumočníci, kteří se v dohodnutých intervalech střídají.
 
Kabinové
Kabinové simultánní tlumočení je vhodné např. pro konference, kongresy, přednášky, kde se tlumočí pro více posluchačů. Tlumočený projev je přenášen účastníkům pomocí přijímače a sluchátek. Pro tento typ tlumočení jsou potřeba dva tlumočníci, kteří se v kabině po dohodě střídají. Nabízíme rovněž zajištění tlumočnické techniky (kabiny, mikrofony, sluchátka, diaprojektor atd.) včetně ozvučení sálu.
 
Šušotáž
Šušotáž je simultánní tlumočení, které se používá při tlumočení jednotlivcům. Posluchač sleduje přednášku v cizím jazyce a tlumočník, který sedí vedle něho, mu simultánně tlumeným hlasem překládá její průběh.
 
KALKULACE
V případě zájmu o cenovou kalkulaci se prosím obraťte na naše pracovníky, kteří Vám poskytnou detailní informace. Více informací naleznete zde.