FAQ

Jak zjistím, kolik překlad bude stát?
Pokud se teprve rozhodujete překlad zadat a potřebujete mít představu o tom, kolik tato služba bude stát, můžeme Vám bezplatně vyhotovit kalkulaci. Stačí, když nám text pošlete e-mailem, faxem nebo poštou, a my Vám obratem zašleme zpracovanou cenovou kalkulaci a přesný termín dodání překladu. Zachování mlčenlivosti je i v takovýchto případech samozřejmostí.

 Jak zjistím počet normostran?
U překladu v elektronické podobě se dá počet normostran nejlépe zjistit v případě, že text je ve formátu Microsoft Word. V menu si zvolíte Nástroje/Počet slov. Zde si vyberete Znaky včetně mezer a toto číslo vydělíte 1 800.
U překladu v tištěné podobě se dá počet normostran odhadnout pouze informativně. Jedna normostrana odpovídá 60 úhozům včetně mezer vynásobeným 30 řádky. Pamatujte, že rozsah výsledného textu bude o cca 20% větší.
 
Jak závazně objednám překlad/tlumočení?
Vyplňte náš objednávkový formulář a jako přílohu připojte soubor s textem určeným k překladu. Dále je možné překlad objednat faxem, poštou nebo nás navštívit osobně. Potřebné kontakty naleznete zde.
Po obdržení Vaší objednávky ji obratem závazně potvrdíme a zašleme kalkulaci. Pokud nedostanete odpověď do 2 hodin, zavolejte nám, je možné, že jsme Vaši objednávku neobdrželi.
 
Kdy bude můj překlad hotový?
Běžný termín dodání překladu jsou 3 pracovní dny. Na jeden pracovní den počítáme 5 normostran textu. Den přijetí objednávky a den předání hotového překladu se do termínu dodání nepočítá.
 
Co je soudně ověřený překlad?
Překlad, který je svázaný s originálem nebo notářsky ověřenou kopií, opatřený tlumočnickou doložkou a soudním razítkem tlumočníka. Soudní ověření potvrzuje, že překlad souhlasí s textem originálu dokumentu.
 
Co je konsekutivní a simultánní tlumočení?
Konsekutivní tlumočení je tlumočení po kratších úsecích. Řečník musí na tlumočníka vždy čekat, než přetlumočí daný úsek. Konsekutivní tlumočení se využívá například při obchodních jednáních.
Simultánní tlumočení (tlumočení v kabinkách) je naproti tomu tlumočení, které probíhá bez přerušení tlumočeného projevu, a je zde zapotřebí tlumočnické techniky.
 
A co sleva?
Možností jak získat slevu je uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci s naší agenturou. Tato smlouva Vám přinese celou řadu výhod, mezi které patří přednostní vyřizování Vašich zakázek, množstevní slevy či neúčtování expresních příplatků. Informace o této službě Vám rádi sdělíme na našich telefonních číslech.
 
Zachováváte důvěrnost informací?
Zachování důvěrnosti získaných informací je pro nás samozřejmostí. Všichni naši spolupracovníci jsou smluvně vázáni mlčenlivostí o všech informacích uvedených v jednotlivých zakázkách.
 
Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, obraťte se na nás přímo, rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy.