Překlady

NABÍZÍME VÁM

 • Překlady do 34 jazyků téměř všech typů textů. Úplný seznam jazyků naleznete zde.
 • Expresní překlady
 • Soudně ověřené překlady – překlad je svázaný s originálem nebo notářsky ověřenou kopií, opatřený tlumočnickou doložkou a soudním razítkem tlumočníka
 • Notářské ověření
 • Všechny typy korektur - jazyková, odborná, stylistická, předtisková, rodilým mluvčím
 • Přepis cizojazyčných textů, např. ze zvukových nahrávek, videonahrávek
PŘEKLÁDÁME ZEJMÉNA
 • právní texty (právní dokumentace, smlouvy, žaloby atd.)
 • ekonomické texty (účetní a ekonomické výkazy, rozvahy, výsledovky atd.)
 • technické texty (manuály, normy, certifikáty, bezpečnostní listy atd.)
 • prezentační texty (webové stránky, prezentace, propagační letáky, katalogy atd.)
 • texty se soudním ověřením (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z trestního rejstříku, čestná prohlášení, úřední formuláře atd. )
 • všeobecné texty
NAŠI PŘEKLADATELÉ
Našim cílem je poskytnout Vám profesionální služby, se kterými budete spokojeni, a proto spolupracujeme s širokým týmem kvalifikovaných a zkušených překladatelů, kteří mají odpovídající vysokoškolské vzdělání  a/nebo jsou rodilí mluvčí. V našich řadách máme i mnoho naturalizovaných cizinců, jsme tedy schopní přeložit i náročné odborné, ekonomické, právní či všeobecné texty. Pečlivý výběr spolupracujících překladatelů je pro nás zásadní. 
 
FIREMNÍ SLOVNÍČEK
Na opakujících se zakázkách jednotlivých klientů pracují vždy stejní překladatelé, čímž je zaručena terminologická kontinuita a jednotný styl textů. Při dlouhodobé spolupráci Vám na požádání zpracujeme vnitrofiremní terminologický slovníček. Ten zaručí terminologickou jednotnost textů při navazujících zakázkách.
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA
Výsledné texty procházejí důslednou výstupní kontrolou našich korektorů a jazykových koordinátorů.
 
CAT NÁSTROJE
Nabízíme také překlady pomocí softwarových nástrojů CAT (Computer-Aided Translation) – jsou vhodné především u textů, kde se vyskytují opakující se formulace a fráze, v případě, že je kladen důraz na konzistentní terminologii překladu a při rozsáhlých nebo dlouhodobých projektech v termínu, který vyžaduje práci více překladatelů současně. Při překladech používáme CAT nástroje - Trados, Transit.
 
DŮVĚRNOST INFORMACÍ
Zachování důvěrnosti získaných informací je pro nás samozřejmostí a stejně tak archivace překladů po dobu nejméně 5 let.  Nabízíme zákazníkům smlouvu o ochraně překládaných dokumentů.
 
ZKUŠEBNÍ STRÁNKA
Na požádání Vám vyhotovíme zkušební stránku ZDARMA, tak abyste se mohli přesvědčit o kvalitě našich služeb.
 
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
Zachování původního grafického uspořádání textu je pro nás samozřejmostí. Text Vám dodáme ve stejném formátu, jako je originál, včetně běžné grafické úpravy.
 
VÝSTUPNÍ FORMÁTY
Standardně překládáme ve formátech MS Office, tj. MS Word, MS Excel,  Adobe Acrobat, Power Point.
 
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ PŘEKLADŮ
Překlad nám můžete zaslat e-mailem, faxem, poštou nebo osobně a  my Vám ho vrátíme požadovaným způsobem, buď emailem nebo poštou na požadovaném datovém nosiči. Překlad v tištěné podobě (ověřený překlad) Vám zašleme obyčejnou poštou, expresní poštou, kurýrem, nebo si jej můžete vyzvednout u nás osobně. Překlad je možné zaslat i na dobírku.  Jsme tu pro Vás od 8 do 18 hod a po domluvě i mimo pracovní dobu.
 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Při dlouhodobě spolupráci či při překladu rozsáhlých projektů se lze domluvit na možné množstevní slevě. 
 
KALKULACE
V případě zájmu o cenovou kalkulaci se prosím obraťte na naše pracovníky, kteří Vám poskytnou detailní informace. Více informací naleznete zde.